Max Klantfocus

Wat is een excellente organisatie? In de visie van Max Klantfocus is dat een organisatie die gelooft in de combinatie van talenten en specialismen. Een organisatie met een duidelijk mission statement en dienend leiderschap. Waar het overtreffen van klantverwachting één van de doelen is, maar niet voordat de organisatie zelf maximaal op orde is net zoals een werkomgeving waarbinnen zingeving en samenwerking een belangrijke rol spelen.

Focus op klantbeleving

Het speerpunt van Max Klantfocus ligt bij – de naam zegt het al – klantbeleving. Klanten, of zo u wilt cliënten, gasten of opdrachtgevers, vormen ten slotte het bestaansrecht voor elke organisatie. Door daar de focus te leggen, ontstaat er een positieve kettingreactie die alle facetten van de bedrijfsvoering beïnvloedt.

Max Klantfocus ontwikkelde een methode die op een heldere en pragmatische manier blootlegt waar de knelpunten liggen. Op basis daarvan gaat u samen op een positieve, constructieve manier aan de slag het bedrijf verder te ontwikkelen naar een excellente organisatie.

  • Customer Experience Scan
  • Net Promotor Scores
  • Expectations Management
  • Spreker / workshopleider

Referenties

Max Gastfocus helpt bedrijven en organisaties uit heel Nederland zich te ontwikkelen. In allerlei branches, altijd vanuit het perspectief van klantbeleving.

Lees meer >
#MTnieuws

Later is allang begonnen

Lees meer >

Video's

Mathieu Weggeman over kansen voor modern leiderschap

Excellente organisaties kenmerken zich steeds vaker door een moderne visie op leiderschap

“I’m wearing the smile you gave me.”

Max Pas
#maxklantfocus

5 fasen klantbelevingsscan


Met ons gaat u als bedrijf op reis. U maakt een organisational journey, waarbij we samen onderzoeken hoe het met de organisatie van uw bedrijf gesteld is, een employee journey – vinden alle medewerkers dat ze op de juiste plek zitten en wordt er optimaal gebruik gemaakt van hun talenten, en de customer journey, waarbij nog eens extra wordt ingescand op de klant.

Lees meer >

Organisatie ontwikkeling


Advies gaat over de excellerende relatie tussen adviesvrager en adviesgever. Dat is precies de manier waarop Max Pas werkt. Samen bekijken waar te beginnen en dan via een gedegen uitwerkt pad naar het einddoel. De focus ligt op klantbeleving. Klanten vormen immers het bestaansrecht voor organisatie. We zorgen ervoor dat de klantbeleving binnen alle geledingen optimaal kan zijn.

Lees meer >

Spreker over klantbeleving


Geniet van een energieke presentatie met veel humor en concrete voorbeelden, toegespitst op uw bedrijf en branche. De masterclasses en workshops zetten nog meer aan tot denken én leveren inzichten op die direct in de praktijk kunnen worden gebracht.

Lees meer >

Max, wil je mij bellen om te spreken over: