Customer Journey Management

Het inbedden van de Customer Journey in dagelijkse aansturing

De excellerende relatie tussen adviesvrager en adviesgever in organisatieontwikkeling

Dat is uitgangspunt bij de samenwerking van Max met u als persoon en organisatie.
Niet alleen de inhoud van het advies, maar ook de vorm van het advies stemt hij optimaal af met en voor u.

Adviseren behelst de kunde om door middel van de juiste vragen de ondernemer tot voortschrijdend inzicht te laten komen en waar mogelijk aanvullende informatie en verdieping te geven.

De onderwerpen kunnen zeer divers zijn, zowel op organisatorisch gebied (Missie Visie Organisatiecultuur- en inrichting), en ook over zingeving, bezieling, samenwerking, talenten en specialismen. Altijd advies dat van merkbaar toegevoegde waarde is bij het optimaliseren van de KTE-waarde© van de organisatie. (Klanttevredenheid, Teamtevredenheid, Exploitatietevredenheid) Zie ook mijn blog over het KTE-model©

5 fasen model V116