Disclaimer

Disclaimer

Als eigenaar van de website www.maxgastfocus.nl doe ik vanzelfsprekend mijn uiterste best om de inhoud ervan regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks dat kan het toch zo zijn dat de inhoud onvolledig of zelfs onjuist is.

Alle informatie op deze website is bedoeld ter lering ende vermaeck, om te laten zien wat klantbeleving in mijn ogen nu werkelijk inhoudt en op wat voor manier ik u kan helpen met optimale klantbeleving binnen uw organisatie. U zult begrijpen dat ik niet aansprakelijk ben voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van deze website (al kan ik me ook niet voorstellen wat voor schade dat zou kunnen zijn). Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan alle informatie op deze website.

Ik vind het een eer als mensen mijn persoonlijke teksten / video’s op hun eigen blog of website willen citeren, of als ze die willen gebruiken voor presentaties. Maar overleg dan wel even van te voren via info@maxgastfocus.nl. Ik heb veel tijd gestoken in het ontwikkelen ervan en vind het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de verspreiding. Na overleg kunnen teksten, video’s en beeldmateriaal eventueel gebruikt worden, MET naamsvermelding en een duidelijke doorverwijzing naar mijn website.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Max Gastfocus en zijn geen eigendom van Max Gastfocus. Ik heb ze opgenomen ter informatie voor de bezoekers. Opent u deze links, dan verlaat u mijn website. Natuurlijk ben ik heel selectief ten aanzien van websites waarnaar ik verwijs, maar ik kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, net zo min als voor de kwaliteit van eventuele producten en diensten die er worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Max Gastfocus worden onderhouden, wordt afgewezen.

Zijn er zaken die u opvallen aan deze website, of heeft u vragen of aanvullingen, dan hoor ik dat graag. Het helpt me om de website beter te maken. Ik nodig u dan ook van harte uit om contact op te nemen via info@maxgastfocus.nl.

Met hartelijke groet,
Max Pas